Skip to main content

EFFICACY (bisa) ng COVID-19 vaccine

EFFICACY (bisa) ng COVID-19 vaccine after ng dalawang turok – 90.7%
Sero-response ng katawan 1 buwan – 97.3%

EFFICACY (bisa) ng COVID-19 vaccine after ng dalawang turok – 90.7%
Sero-response ng katawan 1 buwan – 97.3%
Anu ang maaaring side effect sa batang 5 hanggang 11 taon na tatanggap ng COVID-19 vaccine na Pfizer (orange cap)
Sa 1,511 na nakatanggap ng bakuna sa pag-aaral:
1. masakit ang brasong nabakunahan – 84.3%
2. pagkahapo (fatigue) – 51.7%
3. masakit na ulo – 38.2%
4. namula ang brasong nabakunahan – 26.4%
5. namaga ang brasong nabakunahan – 20.4%
6. masakit ang katawan (muscle pain) – 17.5%
7. panginginig dahil sa kamig (chills) – 12.4%
8. lagnat – 8.3%
9. masakit na kasukasuan/buto – 7.6%
10. lymphadenopathy (kulani) – 0.9%
11. nanghina (malaise) – 0.1%
12. nawalan ng ganang kumain (decreased appetite) – 0.1%
13. pamumula ng balat (rash) – 0.3%
ANG MGA NABANGGIT NA SIDE EFFECT AY MAAARING TUMAGAL NG 2-3 ARAW. Ang pamumula, pamamaga at masakit na brasong nabakunahan ay pinakamatagal ng 10 araw (sa ibang nabakunahan)
SOURCE: Fact Sheet for HCPs Administering vaccine; EUA of Pfizer-biontech covid-19 vaccine to prevent COVID-19 

Official Website of Municipality of Peñeranda